T H O N Jan

1886 - 1973

Český literární historik, knihovník, ředitel Městské knihovny v Praze, docent knihovnictví na UK v Praze

Praha: Knihovna PNP - 3478 sv.

Charakteristika: sebrané spisy (Neruda, Třebízský, bratří Čapkové), česká literatura 19. a 20. st., světová próza a drama, poezie 19. a 20. st., jazykověda, knihovnictví, bibliografie, knihověda, dějiny knihtisku, filozofie, dějiny umění.

OLIVOVÁ, H. Knihovna Jana Thona, její knihovědná a obsahová charakteristika a kulturní význam. Diplomová práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra vědeckých informací a knihovnictví, 1990. 135, XX s.