V R CH L I C K Ý Jaroslav, vl. jm. Emil Frýda

1853 - 1912

Český básník, dramatik, překladatel, literární a diovadelní kritik, esejista

Praha: Knihovna PNP (Staré Hrady) -   10054 sv.

Charakteristika: knihy české (Heyduk, Sova, Dyk, Quis, Thomayer, Havlasa, Sládek, Zeyer, Jirásek, Rais, Těsnohlídek, Svoboda), zahraniční vydání, periodika, edice básní, knihy s věnováními, vydaná díla francouzské (Hugo, Mallarmé, Villon, Verlaine, Vigni, Musset, Maupassant, antologie - Baudelaire, Daudet, bratři Goncourtovi, Zola a dalších, francouzské překlady anglických a ruských autorů), německé (Goethe, Heine, Lenau, Kleist, Schiller, přehledy a výbory), italské (Alfieri, d´Annunzio, Ariosto, Boccaccio, Leopardi, Ambrosoli, Ferrari, literární historie - o Petrarcovi, Aretinovi aj.), polské, maďarské, slovinské a severské  literatury (Ibsen, Jensen) v originálech i překladech. Vzácné tisky ze 16. a 17.stol., Údajně se zde nachází také 13 svazků podepsaných rukou Karla Havlíčka Borovského, které z knihovny Podlipských přešly do Vrchlického knihovny. Jsou zde také učebnice, slovníky, a mnohé svazky dedikované.

Literatura:

BRTNÍK, V. České dedikace v knihovně Jaroslava Vrchlického. Naše kniha. 1931, 12, s. 301- 302, 326-307.

BRTNÍK, V. Dantovské oddělení v knihovně Jaroslava Vrchlického. Bibliografie. 1932, s. 76-84.

BRTNÍK, V.  O knihovně Jaroslava Vrchlického. Literární rozhledy. 1927-1928, roč. XII, s. 7-11.