J E L Í N E K Edvard

1855- 1897

Český polonista, organizátor slovanských vztahů, publicista a překladatel

Praha: KNM - přes 2000 sv.

Charakteristika a historie:  polská a jiná slovanská literatura, též filologie a historie Slovanů. Získáno  v r. 1897, knihy označeny razítkem „ Knihovna Eduarda Jelínka". Lístky v Generánlím katalogu, většina (polonika) uložena pohromadě na signatuře 94.