G A B L E R  Vilém

1821 - 1897

Český redaktor, politik, pedagog, romanista, překladatel

Praha: KNM - cca 3000 sv.

Charakteristika a historie: francouzská belerie, historická literatura k franc. revoluci. Sbírka získána r. 1897. V jednotlivých knihách razítko „Knihy V. Gablera". Součást knižního fondu, katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu, část ( francouzská literatura) uložena na signaturou 57.