Š A F A Ř Í K Pavel Josef

1795 - 1861

Český slavista, básník, sběratel, vydavatel

Praha: KNM - 4055 sv.

Charakteristika a historie: unikátní sbírka slovanských památek i literatury, lingvistické spisy.Knihovna byla ceněna již za Šagfaříkova života, v r. 1863 ji zakoupil Český zemský výbor a deponoval ji v NM. Po  přestěování NM do nové budovy na Václavském náměstí v Praze byla v r. 1892 instalována v centrální části hlav. knižního skladu (sig. 74-75) a doplněna bustou P. J. Š. (Její protějšek tvoří knihovna F. Palackého). Zkatalogizováno, zachován původní rukopisný lístkový katalog; novější katalogizační strojopisné lístky v GK označeny „Š" v pravém horním rohu; fond zapsán v Centrální evidenci sbírek MK ČR.

Literatura:

VRCHOTKA, J. Šafaříkova knihovna. Ročenka Universitní knihovny v Praze 1958. Praha: Univerzitní knihovna, 1959.