N O V Á K Arthur

1876 - 1957

Český spisovatel, bibliofil, literární kritik

Praha: KNM - 1057 sv.

Charakteristika a historie: knihy o výtvarném umění, knihovnictví a sběratelství, odborné bibliofilské časopisy, typografická a knihovědná periodika, soukromé tisky, originály ilustrací, soubory knih s věnováními (Deml, A. C. Nor, Knap), umělecké bibliografie, výstavní katalogy. Jsou zde i N. vytvořené knihy, jeho soukromé tisky a originály jeho ilustrací. Koupě knihovny v r. 1974.

Literatura:

ROHÁČKOVÁ, K. Knihovna a kniha u Arthura Nováka. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2007. 30 s.