B Ř E Z I N A Otokar, vl. jm. Václav Ignác Jebavý

1868  -  1929 

Český básník, esejista

Moravské Budějovice: Knihovna Reálného gymnázia v Moravských Budějovicích 890 sv. ?

Brno: Moravská zemská knihovna - 1 669 sv.

Charakterisitka: Knihovna zachována v dobrém stavu. Současníci dále, Zeyer, Němcová, Hálek, Neruda, Borovský, Moliere, Shakespeare, Tolstoj, Dickens, Proust, Goethe, Puškin. Latinská, řecká, anglická, německá, italská, francouzská, polská a ruská literatura. Edice - Spisy J.Karáska ze Lvovic, Aventinum, Knihovna Moderní revue, Knihy dobrých autorů, Spiritualistická čítanka Světlo, Světová knihovna.

Březinovo razítko, exlibris - „Z knih Otokara Březiny". V Jaroměřicích dochovaná pracovna s psacím náčiním. Dedikace E. Chalupného, S.K.Neumanna, F.X.Šaldy.

Informace o sbírce na webových stránkách MZK.

 

Literatura:  

KUBÍČEK, J.; SEDLÁKOVÁ, J. Knihovna Otokara Březiny. Duha. 1988, č.2, s. 4.

HOLMAN, P. Otokar Březina - život s knihou, život v literatuře. Moravská zemská knihovna v Brně 1808-2008: knihovní sbírky. Brno: MZK, 2008, s. 50-58.

EISNEROVÁ, S. Osobní knihovna Otokara Březiny. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2006. 27 s.

KHEL, R. „Papír raději silnější. Písmo velké...", Poselství papíru. Praha: Karolinum, 1999, s.153-155.

Knihovna O. Březiny. Vitrinka. 1929-30, č. VII, s. 14.

ČAPKOVÁ, H. Knihovna Otokara Březiny. Vitrinka. 1928-29, č. VI , s.145-147.