T H O N Jan

1886 - 1973

Czech literary historian, librarian, director of the Municipal Library of Prague, docent of library science at Charles University in Prague

Prague: MCL Library - 3478 volumes

Characteristics: collected works (Neruda, Třebízský, Čapek brothers), Czech Literature of the 19th and 20th century, world prose and drama, poetry of the 19th and 20th century, linguistics, librarianship, bibliography, history of printing press, philosophy, history of art.

OLIVOVÁ, H. Knihovna Jana Thona, její knihovědná a obsahová charakteristika a kulturní význam. (Diplomová práce). Praha: Katedra vědeckých informací a knihovnictví FF UK, 1990. 135 s.