Osobní knihovna Mikoláše Alše (1852-1913) je umístěna ve fondech knihovny Památníku národního písemnictví v Praze. Knihovna obsahuje 975 svazků, z nichž většina je označena Alšovým exlibris. V knihovně jsou zastoupeny odborné svazky z oblasti historie, prameny, kterými se Aleš pravděpodobně nechal inspirovat při ilustraci i malbě (české a slovanské ornamenty, kroje, národopisné prvky), biografie výtvarných osobností, beletrie  - z níž část tvoří knihy Alšovi věnované od přátel, autorů, jejichž díla ilustroval, od ctitelů jeho osoby i jeho díla. V knihovně je obsažena také poesie a drama. Nezanedbatelné místo mají v Alšově knihovně svazky týkající se původních obyvatel Ameriky. Zbytek knihovny tvoří jazykové slovníky a učebnice, encyklopedie, vlastivědné publikace, několik názorných publikací potřebných pro kresbu a studii, svázané ročníky časopisů do nichž Aleš přispíval i časopisy další (Paleček, Šotek, Volné směry, Dílo, Časopis Českého museum, Český lid a další), zpěvníky, notové sešity a v neposlední řadě kalendáře do nichž Aleš zapisoval denní zápisy a výdaje a v nichž také nalezneme velké množství kreseb. Při zpracování knihovny byly zaznamenány a zdokumentovány svazky s Alšovými kresbami, podpisem, dedikacemi určenými Alšovi,  vpisky a dalšími památkami na Mikoláše Alše. 

Přístup k tomuto fondu a zpřístupňování pořízených kopií významných prvků nalezených ve fondu Alšovy osobní knihovny v rámci webové aplikace "Knihovny významných českých osobností" umožnilo vedení Památníku národního písemnictví v Praze, jmenovitě pan Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví a Mgr. Alena Petruželková, vedoucí Knihovny Památníku národního písemnictví, jimž tímto řešitelé projektu velmi děkují. Díky patří také panu Lubošovi Pechovi, správci depozitáře knihovny Památníku za pomoc při zpracování fondu.