V O D Ň A N S K Ý   G E L A S T Havel M.

Asi 1520-1577

Český utrakvistický kněz, profesor pražské univerzity

Vodňany:  Městské muzeum a galerie - rukopisy a část starých tisků v knihovním depositáři - 80 sv., část tisků vystavena na policích ve stálé expozici městské galerie

České Budějovice - Jihočeská vědecká knihovna - 3 sv.

Charakteristika a historie:  obory teologie, lékařství, astronomie, matematika, antická historie, právo; viz též publikace níže uvedená. Celkem 13 svazků rukopisů, 35 svazků prvotisků, 35 tisků s 12 přívazky ze 16. století. Knih bylo původně více než 100. Podle závěti byly knihy převezeny z Prahy do Vodňan, od 18. století doložitelně na radnici jako součást městského archivu, od něhož odděleny v 50. letech 20. století jako součást muzejních sbírek. Ojedinělé podpisy, věnování a vpisky, ex libris.

Informace získány od odborné pracovnice Městského muzea a galerie ve Vodňanech PhDr. Pavly Stuchlé.

Literatura:

PLETZER, Karel. Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského. Bosňany: Městské muzeum a galerie, 1987.