R U Ś K I E W I C Z  Tomasz

1867 - 1926

Polský inženýr, elektrotechnik

Praha: Národní knihovna, odd. Slovanský knihovna - prozatím blíže nespecifikován počet svazků

Charakteristika: knihovna soustředěna na polskou memoárovou a historickou literaturu 19. a počátku 20. století včetně četných memoárů a dokumentů týkajících se polských povstání. Zmínky zasluhují některá mnohosvazková díla, jako Adama Naruszewicze Historia narodu polskiego (Lipsko 1836-1837), Kaspera Niesieckého Herbarz polski (Lipsko 1839-1845), Teodora Żychlińského Złota księga szlachty polskiej (Poznaň 1879-1889) či Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Varšava 1880-1902).

Literatura:

Národní knihovna ČR. Národní knihovna ČR  [online]. Praha: Národní knihovna, 2006 [cit. 2009-11-05]. Slovanská knihovna. Z významných sbírek. Dostupný z WWW: <http://www.klementinum.cz/pages/page.php3?page=slov_vyznamne_sbirky.htm>.