L A U T N E R Kryštof Alois

1622 -1685

Český farář, děkan, oběť honu na čarodějnice

Kroměříž: zámecká knihovna - 2 sv.

Charakteristika: převládají teologické tituly. Pozoruhodným faktem zůstává, že Lautner vlastnil 42 „kacířských" knih. Výrazně je ve sbírce zastoupeno také právo (otázka čarodějnictví), což není tak překvapivé, neboť Lautner tento obor 4 roky studoval ve Vídni. Najdeme zde i knihy historicky politické. Dobře je možno identifikovat učebnici španělštiny a jedno francouzské dílo a několik titulů v italštině. Z dochovaných soupisů je známo 364 svazků, z nichž 27 patřilo Wagnerovi (nástupce Lautnera) a 337 samotnému Lautnerovi. Tento soubor byl rozdělen mezi olomouckého biskupa (137 sv.) a šumperskou faru (227 sv.). Dnes se z tohoto souboru podařilo identifikovat pouze 2 exempláře, které se nacházejí v zámecké knihovně v Kroměříži.

Literatura:

KAŠPAR, Jan. Knižní sbírka šumperského faráře a děkana Kryštofa Aloise Lautnera In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : 15. ročník odborné konference (22. - 23. Listopad 2006) [online].  Olomouc: Vědecká knihovna Olomouc, 2006 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW: http://www.vkol.cz/data/soubory/import/06ref05.pdf