K I S C H Egon Ervin

1885 - 1948

Český novinář, reportér, spisovatel

Praha: Památník národního písemnictví - ? svazků

Charakteristika: větší část sbírky zabírá vlastní dílo. Jeho knihy v různých jazycích i různých vydání (Zuřivý reportér, Prašná Brána, Americký ráj). Dedikace v knihách (Haasová, Včelička, Zápotocký, P. Neruda, Ančík, Utitr).

Literatura a prameny:

JEHŇATOVÁ, Markéta. Egon Ervin Kisch : Z knižního fondu a pozůstalosti Zuřivého reportéra. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2007. 19 s.