D A N E Š Jiří Viktor

1880 - 1928

Český geograf, cestovatel, pedagog

Praha: Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty UK- přes 700 sv.

Charakteristika: literatura z poloviny 19. stol až dvacátých let 20.stol. Rozdělena tematicky (Severní Amerika a Mexiko, Balkán, Dálný východ, největší počet knih o Austrálii a Oceánii). Převažují anglicky psané knihy, dále čeština, francouzština a němčina. Knihy neobsahují vpisky; podtrhávání zajímavých pasáží (Genesis of Queensland, The hot springs of Japan). Všechny svazky obsahují razítko s Danešovým podpisem. Dedikace v knihách (Havelka, Švambera, Hedley, Knibbs, Kidston).

Literatura:

ŠIMÁNOVÁ, Helena. Knihovna J.V.Daneše : ve fondu Geografické knihovny PřF UK. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 19 s.