K R A T O CH V Í L Antonín

1924 - 2004

Český literární historik a kritik, spisovatel, představitel samizdatové literatury, prezident exilového PEN klubu

Praha: knihovna Libri prohibiti - přesný počet neuveden

Charakteristika: fond rozdělen na dvě části: 1) knihy, na kterých se přímo podílel A. Kratochvil (autor, editor, sestavovatel) - vlastnoruční podpisy, dedikace přátelům, (Kusák, Gruntorád, Strnad, Jelínek). 2) vlastní pozůstalost - literatura v českém (Čep, Zeyer), německém a anglickém jazyce (Claudel), básně, literární eseje, křesťanské knihy, poznámky vypisované na zvláštní papírky, ne do knih.

Literatura:

CÍSAŘOVÁ, Iveta. Knihovna Antonína Kratochvilova ve fondech knihovny Libri prohibiti a jeho práce s knihou. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2006. 19 s.