M U R K O Matija

1861-1952

Slovinský slavista a literární historik, druhý předseda Slovanského ústavu

Praha: NKP, oddělění Slovanské knihovny - okolo 1000 sv.

Charakteristika: literární historie, ústní lidová slovesnost (především národní srbská a chorvatská epika), dějiny slavistiky, dále velké množství publikací z oboru slovanské jazykovědy.  

VACEK, Jiří. Oton Berkopec a Slovanská knihovna. Národní knihovna. 2007, roč. 18. č. 2, s.17-32.