S C H W A R Z František

1840 - 1906

Veřejný pracovník v Plzni, práce z oboru. Redaktor, zakladatel Plzeňských novin. Roku 1883 byl zvolen poslancem do sněmu za Rokycansko-Blovicko, od roku 1891 poslancem za Plzeň v říšské radě. Jeden ze zakladatelů plzeňského cukrovaru.

Plzeň: SVK - cca 6 000 svazků, rozsah signatur 4A1-4A68, 4B1-4B79, 4C1-4C195, 4D1-4D200, 4E1-4E323, 4F1-4F208, 4F323, 4G1-4G173, 4H1-4H610, 4J1-4J266, 4J24/1, 01993.

Charakteristika a historie: čeština, němčina (50%), dále francouzština, angličtina. Dějiny české a zahraniční, sociologie, politika, právo české, statistika, filozofie, národohospodářství. Mluvnice (ruština, polština apod.) Okrajově literární věda, hospodářské příručky. Neúplné řady periodik. Knihovna získána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni po smrti majitele a převedena do fondu SVK PK v roce 1950. Informace získány od Mgr. Pavlíny Doležalové, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovnya Plzeňského kraje.

Literatura:

Inventář č. 22

F.B. Vědecká knihovna v Plzni a její mecenáši. Český denník. 1912, roč. 1, č. 6, s. 1-2.