L Á B E K Ladislav

1882 - 1970 .

Český kulturní historik, topograf a etnograf Plzeňska. Zakladatel a dlouholetý ředitel Národopisného muzea Plzeňska v Plzni. Jeho dílo představuje stovky knih, studií a odborných článků

Plzeň: SVK - cca 2 000 svazků (prefix 20A), uložena jako celek (dokumenty vydané do roku 1860 uloženy na pracovišti historických fondů)

Charakteristika a historie: převážně čeština, dále němčina, latina a francouzština, angličtina a italština. Dějiny české, dějiny a teorie umění, užité umění, literární věda, katalogy aukcí, dražeb a antikvariátů. Próza česká zejména do 1. pol. 19.století. Tituly se vztahem k Plzeňsku. Dále 2 prvotisky, 130 starých tisků, více než 1 000 tisků z 19. století a přes 1 500 publikací z 1. pol. 20. století. Neúplné řady periodik (Kwěty, Numismatické listy, Mladá stráž, Numismatický časopis československý, Otavan). Knihovna zakoupená do fondu SVK PK v roce 1973 není považována za úplnou. Informace získány od Mgr. Pavlíny Doležalové, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Literatura:

Místní katalog

ŠRAJBOVÁ, Magda. Knihovna Ladislava Lábka.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1996. 28 s.

ŠRAJBOVÁ, Magda. Lábkova knihovna ve Státní vědecké knihovně v Plzni. 50 let Státní vědecké knihovny v Plzni : studie - data - vzpomínky. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 2000, s. 137-144.