K R U L I Š - R A N D A  Otokar

1890 - 1958

Generální ředitel Báňské a hutní společnosti v letech 1927-1941. Od roku 1939 prezident Ústředního svazu průmyslníků v Čechách a na Moravě. Působil v Národohospodářském ústavu Československé akademie věd a na Vysoké škole báňské v Příbrami (v roce 1931 čestný doktorát technických věd). Propagátor a mecenáš československého šachu (v letech 1940-1945 starosta Ústřední jednoty českých šachistů). Vězněn v letech 1948-1950, 1953-1958.

Plzeň: SVK - 3 893 svazků dle revize z 28.1.2002

Charakteristika a historie:  čeština, dále němčina a ostatní jazyky střední a západní Evropy. Matematika, přírodověda (zejména mykologie), zemědělství, dějiny, dějiny umění, rodopis, literatura, filozofie a knihověda. Prvotisky 55 kusů, 550 starých tisků z 16. - 18. století (16. století 130 svazků, 17. století 110 svazků, 18. století 310 svazků), 500 svazků z 19. století a 1. pol. 20. století cca 2 600 svazků. Také periodika. Knihovna nejdříve rozptýlena do fondu (tj. není samostatná signaturní řada), později fond stažen na pracoviště historických fondů (svazky do roku 1800) a do běžného skladiště (svazky od roku 1801) a jednotky v bázi PNA02 v Aleph 500 označeny v poli druhá signatura kódem Y. Knihovna získána Státní vědeckou knihovnou dle rozhodnutí Krajského národního výboru v Plzni čj. 9287/51, o konfiskaci definitivně rozhodnuto v roce 1956. Státní archiv v Horšovském Týně získal 171 svazků v roce 1956. 32 rukopisů věnoval O. Kruliš-Randa Národnímu muzeu v Praze v roce 1952. Při inventování v 50. letech bylo 200 položek vyřazeno jako bezcenných a 300 nebylo inventováno, protože se jednalo o torza časopisů a 230 tisků bylo předáno dalším knihovnám. Z oslovených knihoven pouze Knihovna města Plzně vrátila 4 tisky a 9 tisků vrátila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze. Informace získány od Mgr. Pavlíny Doležalové, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Literatura:

Předávací seznam

BRODSKÝ, Pavel. Rukopisy Otakara Kruliše-Randy v Knihovně Národního muzea. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. Praha : Národní knihovna, 1990, s. 19-30.

GRUND, Antonín. Otakar Kruliš-Randa bibliofil. Český bibliofil. 1939, roč. 11, č. 2, s. 88-91.

HÁLOVÁ, Marie. Zámecká knihovna Otokara Kruliše-Randy z velkostatku Defurovy Lažany [strojopis]. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 2. listopadu 1999. 3 s.

KLAUSNEROVÁ, Eva. Prvotisky Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1990. Rejstřík prvotisků z knihovny Otokara Kruliše-Randy na s. 191-193.

ŘEHÁČEK, Karel. Konfiskace majektu Otokara Kruliše-Randy a jeho rodiny pro roce 1945. Sborník prací z historie a dějin umění : Klatovsko. Sv. 5. Klatovy : Galerie Klatovy / Klenová, 2008, s. 267-282.