H O R A František Alois pseudonym: Tichoslav Sklenička, K. Turek, Horymír Vinařovský, Samuel Šídlo

1838 - 1916

Český dramatik, autor veršů pro mládež a pedagogických příruček, překladatel z polštiny a němčiny. Profesor matematiky na plzeňské reálce. Propagátor a organizátor česko-polských styků.

Plzeň: SVK -  cca 596 svazků, rozsah signatur 7A1-7A5; 7C1-7C17; 7D1-7D55; 7E1-7E70; 7F1-7F34; 7G1-7G31; 7H1-7H92/147; 7J1-7J37

Charakteristika a historie: čeština, polština, němčina, ruština, francouzština. Jazykové slovníky a mluvnice (polština, němčina,ruština, francouzština). Próza současná česká, polská v polštině a ostatní zahraniční v němčině. Hudebniny, několik turistických průvodců. Knihovna zapsána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni v roce 1917 a 1921, hudebniny 17.9.1936 (zdroj Inventář č. 43) a celá převedena do fondu SVK PK v roce 1950. K dispozici je Inventář č. 43. Informace poskytla Mgr. Pavlína Doležalová, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovnya Plzeňského kraje.