K O S E O V Á - D U B R O V S K Á  Tereza

1878 - 1951

Česká básnířka a překladatelka z jihoslovanských jazyků

Praha: NK ČR  - 1068 titulů ve 1322 sv.

Charakteristika: literatura 19. století, Erben, Havlíček, Flaubert, Byron, Turgeněv, Voltaire (45 sv.), Nietzche (15 sv.), hudba, výtvarné umění, průvodce, slovníky, memoáry, beletrie, filozofie, autorské dedikace v knihách.

Literatura:

VACEK, J. Knihovna  Terezy Koseové-Dubrovské. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S. 157-159.