Z E N G E R Karel Václav Bedřich

1830 - 1908

Český filosof, přírodovědec - zejména fyzika, astronomie, profesor české polytechniky

Praha: KNM - 409 sv.

Charakteristika a historie: literatura převážně z let 1830 - 1908, česká literatura (Palacký, Arbes, Zeyer, Masaryk, Teige), německá literatura (Goethe, Schmid, Kraus, Heine), literatura v německém jazyce (Flaubert, Dostojevskij, Gogol), 3 knihy vydané kolem r. 1700 (Ovidius - Tristium Libri, Ferninand II. - Vernewerte Landes Ordnung, Bechovský - Poselkyně starých příběhů českých aneb Kronika Czeska). Historie, dějiny, beletrie, klasická literatura, v malém množství technická literatura - hornictví, hutnictví, zdravotnictví, odborné časopisy. Knihy v neporušeném stavu, některé nerozřezány, na některých podpis „Zenger" (Rolničky, Katalog des Museums für Unfallverhütung in Bergbau), dedikace v knize (Štěpán).  Zpracováno v r. 1929, katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu psány ručně, s označením „Zenger" nad signaturou.

Literatura:

EVJÁKOVÁ, Michaela. Karel Václav Bedřich Zenger.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2009. 14 s.