Z A CH A R Otakar

1870 - 1921

Český chemik, kulturní historik, sběratel, pivovarský odborník

Praha: KNM - 1387 sv.

Charakteristika: převážně hermetismus, alchymie, fyzika, chemie, tisky 16. - 18. století, svazky psány česky, německy, francouzsky. Katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu označeny razítkem "O. Zachar".