H E Y R O V S K Ý Jaroslav

1890 - 1967

Český fyzik a chemik, nositel Nobelovy ceny v oboru polarografie (1959)

Praha: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v. v. i. - cca 400 sv.

Charakteristika: polarografická literatura domácí i zahraniční, publikace (separáty) s rukopisnými dedikacemi Heyrovskému od vědeckých pracovníků, H. poznámky ve vlastní rukou korigovaném exempláři „Polarografie" (1941) chystané pro nové vydání, pokyny autora „znovu", škrty grafů, reprodukcí obrázků a fotografií, oprava čísel v rovnicích, podtrhávání tužkou či perem, korekturními značkami zaplňované stránky, označování tiskových chyb, zastaralých formulací i překonaných výsledků vědeckého zkoumání.

Literatura:

KHEL, R. Knihovna J. Heyrovského. Čtenář. 1995, č. 47, s. 169.