DOBNER Gelasius Job Felix

1719 - 1790

Český piarista, historik editor historických pramenů k českým dějinám

Praha: KNM - 351 sv.

Charakteristika a historie: převážně historické latinské a německé historické práce 17. a 18. stol., historie Čech, Moravy, Slezska a Rakouska. Knihovna uložena původních skříních. Katalogizační lístky označené razítkem „Knihovna G.DOBNERA" rozřazeny do katalogů  bohemikálních starých tisků a Generálního jmenného katalogu-část cizojazyčná do r. 1981. Bohemikální tisky zařazeny v Centrální evidenci sbírek MK ČR - podsbírka písemnosti a tisky.