D E N K S T E I N  Vladimír

1906 - 1993

Český historik umění, ředitel NM

Praha: KNM - 496 sv.

Charakteristika  a historie: převážně česká umělecko-historická literatura 40. -80 let 20. stol. Výjimečně starší publikace a díla v jiných jazycích, zejména německy a polsky. Vlastní práce,u řady publikací věnování.Časopisy, separáty. Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1916-1938. Získáno současně s vědeckou pozůstalostí. Zkatalogizováno postupně v l. 2001 až 2005, většina záznamů v online katalogu, označení „Denkstein" před signaturou.