G U T H - J A R K O V S K Ý  Jiří Stanislav, vl. jm. Jiří Guth

1861  - 1943

Český překladatel, středoškolský profesor,  publicista, pracovník olympijského hnutí, ceremoniář prezidenta ČSR

Praha: KNM - 3346 sv.

Charakteristika a historie: beletrie, učebnice, pedagogika, filozofie, etika, tělovýchova a olympijské hnutí, vlastivědné publikace a průvodce od 2 pol. 19. st. do 30. let 20. st. časopisy, sborníky, převažuje čeština, přibližně 20% francouzsky a německy. Dedikace v knihách (Mollenda, Czech, Krásnohorská, Vrchlický), podtrhávání, zatrhávání odstavců, vkládány papírky s poznámkami, vylisovaný list (kniha Rodičům), některé knihy nerozřezány. Postupně předáváno již za života G. J. Katalogizace převážně v r. 1933, lístky označené „Guth-Jarkovský" před signaturou zařazeny do Generálního jmenného katalogu.

 Literatura:

ONDRÁKOVÁ, Simona. Osobní knihovna Jiří Guth-Jarkovský.  Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 21 s.