B A S S Eduard, vl. jm. Eduard Schmidt

1888 - 1946

Český prozaik, novinář, kabaretní herec, autor románu Cirkus Humberto, povídek (Klapzubova jedenáctka) a reportáží, beletrista, překladatel

Knihovna rozprodána v aukci, viz aukční katalogy. Část knihovny (okolo 1000 sv.) - svazky, které Bass užíval ke své práci  v Knihovně Národního muzea  s velkým množstvím poznámek podél textu a podpisem E.Basse. Část v soukromých rukou. 

Literatura:

Knižní aukce Topičova antikvariátu, Praha: Knihovna Eduarda Basse, část I.: Topičův salon 11., 12., 13 září 1947. Praha : F. Topič, 1947. 70 s. (Obsahuje také článek M.Novotného o Bassově knihovně)

Knižní aukce Topičova antikvariátu, Praha: Knihovna Eduarda Basse, část II.: 28., 29., 30. dubna 1948. Praha : F. Topič, 1948.  61 s.