F R I T Z Inác František

1778- 1841

 

Český profesor plastické chirurgie, působící na pražské univerzitě

 

Praha:  Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny -  906 sv.

Charakteristika a historie:  nejstarší kniha z knihovny pochází z roku 1699, většina je však z 2. poloviny 18. a 1. poloviny 19. století. Posledních 68 knih je již z počátku 20. století a byly ke knihovně přeřazeny mnohem později. Knihy jsou zaměřeny na chirurgii a její dějiny, anatomii, fyziologii. Do knihovny náleží i 41 knih. atlasů a tabulí velkého formátu, většinou též chirurgických a anatomických. K nejvzácnějším patří např. Nuhnovy "Chirurgisch-anatomische Tafeln". Součástí knihovny jsou i některá lékařská periodika - "Medicinisch-chirurgische Zeitung", "Medizinische Jahrbucher", "Journal der Chirrurgie" apod., většinou neúplné řady z první poloviny 19. století. Po Fritzově smrti přestala být knihovna z prostorových a finančních důvodů doplňována. Zůstala majetkem chirurgické kliniky i ve 20 století a přes ztráty, které v průběhu desetiletí utrpěla, zůstala dnes velmi vzácným souborem lékařských prací z 18. a 19. století, jehož cena je ještě podtržena tím, že se s knihovnou dochoval i tzv. akologický kabinet, založený ve stejném roce. Fritzova knihovna byla do majetku Zdravotnického muzea převedena v roce 1984. V mnoha knihách jsou osobní Fritzovy poznámky, které vpisoval při půjčování knih. Knihovna byla užívána mediky i lékaři, v roce 1835 obsahovala již 2000 svazků ze 17., 18., 19.stol (F.Lallemand, H.Waldinger, J.Wimmer, Ch.Gufeland a další autoři). Na některých knihách Fritzova pečeť, velké množství perem psaných německých poznámek.

Literatura:

EMMER, Jan. Fritzova knihovna a Akologický kabinet Zdravotnického muzea v Praze. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2005, 8 s.