BUDOVEC z BUDOVA Václav

28. 8. 1551 - 21. 6. 1621

českobratrský šlechtic, český stavovský politik

Praha: NK ČR - počet neurčen

Charakteristika: Platonovy spisy (sig. 5 A 20), foliová díla, konvoluty, teologické práce

Literatura: 

Kneidl, P. Knihovna Václava Budovce z Budova. Národní knihovna České republiky. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. S. 200-201

Kneidl, P. Trosky knihovny Václava Budovce z Budova. Strahovská knihovna. 1970-71, č.5-6, s. 369-382