P O L Í V K A, Jiří

5. 3. 1855 Endže (Rakousko) - 21. 3. 1933

český slavista, folklorista, profesor slovanské filologie

Praha: KNM - 11098 sv.

Charakteristika: především literatura ve slovanských jazycích, topografie, histori e, etnografie, folklor, náboženství, panslavismus. Knihovna získána v r. 1934. Katalogizační lístky v GK označeny razítkem „Knihovna Dr. J. Polívky".