B E N E Š Ivo

1886 - 1967

Známý prácheňský regionalista

Písek: Prácheňské muzeum - 6291 sv.

Charakteristika: Beneš se zaměřoval na regionální práci a předpoklady rozvoje písecka, čemuž odpovídá také obsah knihovny, která obsahuje převážně vlastivědnou literaturu konce 19.stol. a první poloviny 20.stol. Obsahuje také několik starých tisků.

Literatura:

Ministerstvo kultury České republiky. Ministerstvo kultury České republiky  [online]. Praha: MK ČR, c2007 [cit. 2009-06-07].  Centrální evidence sbírek . Podsbírky - oborové části evidovaných sbírek. Dostupný z WWW: http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php.