V O I G T  Michal Václav

1765 - 1820

Český univerzitní knihovník, pedagog

Olomouc: Státní vědecká knihovna v Olomouci -1234 sv. a 34 rukopisů

Charakteristika: především svazky filosofické, knihy řeckých a latinských klasiků, dějiny a vlastivěda, jazykověda, literatura a nauka o vědách. Dále školství, výchova a vzdělání, přírodní vědy, rétorika a právo. V menším počtu titulů je zde zastoupena morálka, zeměpis a zeměpisné atlasy, lékařství a lázeňství. církevní dějiny, zednářská literatura, životopisná literatura, knihtisk a knihovnictví, politika a správa státu. Několik svazků knihovny je věnováno psychologii, numismatice a náboženství.  Svazky jsou především psány v němčině a latině. Z dalších jazyků je zde zastoupena francouzština, řečtina, polština, čeština, italština a po 1 exempláři ze španělštiny, maďarštiny a angličtiny.

Literatura:

PUMPERLA Václav. Osobní knihovna Michala Václava Voigta. Osobné knižnice dejatelov - zborník prispevkov ze seminára v Dolnom Kubíne v dňoch 6. - 7. júna 1989. Martin: Matice slovenská, 1991. s. 117-121.