M A C Ů R E K Josef

1901-1992

Český historik, profesor na FF Masarykovy univerzity Brno

Brno: Archiv Masarykovy univerzity v Brně - cca 2200 sv.

Charakteristika a historie:  rozmanitý soubor vědeckých knih a časopisů. Původní, německé vydání dějin Františka Palackého, světové dějiny Hanse Helmota a Theodora Lindnera. Množství torz historických prací, např. knihy Leopolda von Rankeho, Jaroslava Bidla, nebo Nicolae Iorgy. Nenachází se zde také různí průvodci po evropských městech, případně plánky a mapy těchto míst (nejvíce materiálů se týká Švédska). Dále zde nalezneme práce Macůrkových žáků a soubor zvláštních otisků (vybavených dedikacemi). Knihy seřazeny podle určitých témat, ve všech nevěnovaných svazcích téměř vždy Macůrkův podpis. Knihovna byla věnována Masarykově univerzitě samotným Macůrkem.

Literatura:

PROCHÁZKA, Jiří. Knihovna Josefa Macůrka (o jejím uložení, uspořádání a zpřístupnění) In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : 12. ročník odborné konference (18. - 19.. Listopad 2003) [online].  Olomouc: Vědecká knihovna Olomouc, 2003 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW: http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/12--rocnik-odborne-konference/clanek/knihovna-josefa-macurka--o-jejim-ulozeni--usporadani-a-zpristupneni-/