D V O Ř Á K Antonín

1841 - 1904

Český hudební skladatel

Praha: Národní muzeum: Muzeum Antonína Dvořáka - prozatím nedefinovaný počet svazků

Vysoká (Příbram): Vila Rusalka - prozatím nedefinovaný počet svazků

Charakteristika: větší část knihovny zabývají notové materiály, knihy jsou zastoupeny teorií hudby (Cheney,Lombard, Mathews, Zvonař), básnickými sbírkami (Čelakovský, Vrchlický, Horatius, Hálek), librety (Vrchlický, Veselý, Novotný). Značky v knihách (fialové razítko Antonín Dvořák, tužkou psané „Dv"). Poznámky spíše v hudebninách (vpisky, znaménka, úpravy partitur). Dedikace v knihách (Kovařík, Čajkovský, Hanka, Bendl, Fibich).

Literatura:

BENDOVÁ, Vladimíra. Osobní knihovna Antonína Dvořáka : Dvořákův vztah ke knize a papíru. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2007. 33 s.

BENDOVÁ, Vladimíra. Osobní knihovna Antonína Dvořáka : Dvořákova knihovna a společenský význam skladatele doložený na papíře. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 38 s.