V I N A Ř  Rudolf

1883 - 1971

Český lékař

Praha: knihovna rodiny Vrbovy - 57 sv.

Charakteristika: část knih ze sbírky prof. MUDr. Eduarda Babáka. Odborné knihy i beletrie (bratři Čapkové). Převládá téma psychologie (Drbal, Driesch, Rejdák), dále náboženství a spiritualismus (Lev, Lombroso, Máša, Maeterlnick), biologie (Babák, Westaway), filosofie (Hobhouse, James) a astronomie (Chant, Jeans, Slouka). Dedikace v knihách (J. Čapek, K. Čapek) a to jak Vinařovi, tak Babákovi.

Literatura:

JANIŠOVÁ, Hana. Knihovna lékaře Rudolfa Vinaře. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2007. 24 s.