A Š K E N A Z Y Ludvík

1921 - 1986

Český spisovatel, politický komentátor

Praha: Památník národního písemnictví - 139 sv.

Charakteristika: literatura v německém (H. Mann), českém, anglickém a ruském jazyce. Obsahuje jak vlastní Aškenazyho knihy, tak knihy jiných autorů. Výhradní zastoupení má próza - odborná literatura, dětská literatura, humor, sexuální tématika, rozhlasové hry. Z poezie pouze tři knihy svazky (Voynesenský, Fürnberg). Exlibris v knihách (Mimi Mannová, Mary Kaanova,Josefine Nettel, Hermine Nettel, Ludvík Aškenazy - syn). Věnování v knihách (pro Marii Majerovou).

Literatura:

HORÁKOVÁ, Monika. Osobní knihovna Ludvíka Aškenazyho. (Seminární práce) -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2009. 32 s.

EFTRICH, E. Heinrich u. Thomas Mann. Ihr Leben u. Werk in Text u. Bild: Katalog Zur Ständigen Ausstellung Im Buddenbrookhaus Der Hansestadt Lübeck. Lübeck: Verlag Graphische Werkstatten, 1994.

LA 66/69/0584 (Literární archiv Památníku národního písmenictví, fond Majerová Marie)

LA 64/82/2759 (Literární archiv Památníku národního písmenictví, fond Mann Heinrich)

LA 73/70/0746 (Literární archiv Památníku národního písmenictví, fond Hořejší Jindřich)

LA 73/70/0910 (Literární archiv Památníku národního písmenictví, fond Hořejší Jindřich)

LA 73/70/0747 (Literární archiv Památníku národního písmenictví, fond Hořejší Jindřich)

MANN, H. Prag, poste restante: Eine unbekannte Geschichte der Familie Mann. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2007. 349 s.

MIKULÁŠEK, A., et. Al. Literatura s hvězdou Davidovou: Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. Praha: Votobia, 1998. 458 s.

Památník národního písemnictví. Přírůstkový seznam knih. Praha: Památník národního písemnictví, [1982].

PERSTICKÁ, D. Ludvík Aškenazy a ti druzí: Informace o umlčované a zamlčované literatuře. Brno: Státní vědecká knihovna, 1990. 126 s.

PLANstudio. Mapy.cz [online]. PLANstudio, c2005-2008, 2008 [cit. 2009-02-09]. Dostupný z WWW: <http://www.mapy.cz>.