A D L E R Šimon

1884 - 1944

Český rabín, archivář, autor historických prací a studií o právech Židů

Dobrá Voda u Hartmanic: Muzeum Dr. Šimona Adlera - 54 sv. (soupis není úplný, většina knih se nachází v Izraeli a do ČR budou převezeny později)

Charakteristika: literatura z let 1860 - 1945, převážně v německém jazyce, Böhm, Graetz, Steinherz, Graeber, Prinz. Knihovna obsahuje i literaturu z pozdějších let 1960 - 1999, česká literatura (Čapek, Erben, Hofman, Kantůrková, Petiška), německá (Feuchtwanger, Guggenheim, Dreifuss), anglická (Chapman, Sachar). Židovská tematika, dějiny, básně. Dedikace v knihách (Vachtová, Kantůrková, Sobel), ručně psané poznámky na předsádce nebo titulním listu (Ze židovského ghetta; Moses ben Maimon; Juden in Bern), do knihy vložen volný list s okopírovaným článkem (Schalom!: Wir werden auch töten!).

Literatura:

KONOPÍKOVÁ, Olga. Knihovna muzea Dr. Šimona Adlera. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2006. 14 s.

ADLER, Sinaj Wolfgang. V údolí smrti. Zavlekov : AgAkcent, 2004. 181 s.