R E Š E T A R  Milan

1860-1942

Český profesor vídeňské a záhřebské univerzity

Praha: NKP, Oddělení Slovanská knihovna - kolem 2500 sv.

Charakteristika:  tematicky ucelená knihovna obsahuje svazky z období od 16. do první čtvrtiny 20.stol. a 250 rukopisů vztahujících se k Dubrovníku. Obsahuje vše, co bylo publikováno od r. 1925 v Dubrovníku a téměř veškerá literatura o Dubrovníku vydaná na území bývalé Jugoslávie i v zahraničí. Obsahuje některá vzácná díla dubrovnických spisovatelů, náboženská literatura z 18. a počátku 19. stol., zejména knížky a brožury vydané v dubrovnických tiskárnách. Ve sbírce se také nachází velmi cenné původní rukopisy básní a komedií Marina Držiće ze 16. stol.    

Literatura:

VACEK, J. Oton Berkopec a Slovanská knihovna. Národní knihovna. 2007, roč. 18, č.2, s. 17-32.