D R E C H S L E R - V O D N I K  Branko

1879-1926

Chorvatský literární historik a kritik

Praha: NKP, Oddělení Slovanská knihovna, - kolem 1800 sv.

Charakteristika: sbírka obsahuje hlavní díla chorvatské a srbské literární vědy a jazykovědy, časopisy a vydání vědeckých společností. Až na výjimky jde o knihy a periodika 19. a první čtvrtiny 20. stol., první vydání klasických autorů (Stanko Vraz, Petar Preradović, Petar Petrović Njegoš).

Literatura:

VACEK, J. Oton Berkopec a Slovanská knihovna. Národní knihovna. 2007, roč. 18, č.2, s. 17-32