H U B K A Vladimír (též Vladimir Chubka)

1924 - 2006 ?

Český inženýr, položil základy nové vědní disciplíny - teorie technických systémů. Politicky vězněn v letech 1957-1960. Od roku 1968 působil na vysokých školách v Dánsku (Lyngby) a Švýcarsku (Curych). Autor vědeckých publikací (byly přeloženy do 13 světových jazyků). Byl prezidentem Mezinárodní vědecké společnosti pro konstrukční nauku (Workshop Design-Konstruktion).

Plzeň: SVK - cca 1 161 svazků (prefix 20D), uložena jako celek

Charakteristika a historie: čeština, němčina, ruština, francouzština, angličtina. Matematika, technika, kybernetika, několik zahraničních dizertací. Sborníky z konferencí, na nichž V. Hubka přednášel. Knihovna získána do fondu SVK PK od roku 1992 v několika etapách. Knihovna je přístupna přes elektronický katalog. Informace získány od Mgr. Pavlíny Doležalové, vedoucí odd. prezenčních služeb Studijní  a vědecké knihovny Plzeňského kraje.