B U D I L  Vendelín 

1847 - 1928

Český divadelní ředitel, herec, překladatel z němčiny, autor odborné a memoárové literatury, divadelní historik a publicista

Plzeň: SVK - 993 sv. (prefix 9G), uložena jako celek

Charakteristika a historie: Převážně čeština, dále němčina a ostatní. Základ knihovny tvoří divadelní texty. Dále divadelní almanachy (zejména se vztahem k Plzni), výroční zprávy, libreta. Výjimečně jazykové příručky. Knihovna získána do fondu Knihovny Městského historického muzea v Plzni ještě za života majitele (mezi lety 1912-1925) a převedena do fondu SVK PK v roce 1950. Zajímavé dedikace jsou naskenovány. Databáze obsahuje textový přepis všech vpisků, autografů, razítek a dedikací a lze v nich vyhledávat. Více informací je možno žádat u zpracovatelky fondu, Mgr. Pavlíny Doležalové, kontakt: dolezalova@svkpl.cz  

Literatura:

Inventář č. 41

DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Databáze Budil [elektronický zdroj] : knihovna Vendelína Budila : Vendelín Budil (*1847 Praha - +1928 Plzeň) : příloha diplomové práce. [Návrh databázové struktury] Anděla Prchlíková. Textová data. 2001. 1 CD-ROM

DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Knihovna Vendelína Budila ; Vendelín Budil (*1847 Praha - 1928 Plzeň) : diplomová práce. 2001. 92, xxxiv, xxxiii s. : il. (některé barev.)

DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Knihovna Vendelína Budila ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. VYČICHLO, Jaroslav (ed.). 55 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje : roky 2000-2005 : studie - data - vzpomínky. 1. vyd. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2006, s. 55-73.