R A N T Z A U Heinrich

1526 - 1599

Dánský renezanční polyhistorik a humanista

Praha: NK ČR - původně 6.300 sv., dnes  147 sv. - fond zrekonstruován z rozptýlených svazků ve fondech NK ČR

Charakteristika: rukopisy, prvotisky, latinské spisy, vlastní díla, konvoluty.

Literatura:

ŠINDELÁŘOVÁ, L. Knihovna Heinricha Rantzaua. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S. 193-195.