B O L Z A N O Bernard

1781 - 1848

Český pedagog,  filozof, teolog a matematik

Praha: NK ČR  - 2067 sv.

Charakteristika: náboženská literatura, pedagogika, filozofie, matematika,  Aristoteles, Sofokles, knihy německé, latinské, logika, psychologie, edice. Vlastnoruční poznámky v knihách.

Literatura:

RYBÁKOVÁ, H. Knihovna Bernarda Bolzana. Ročenka Státní knihovny ČSSR 1962-1963. Praha: 1964, s. 95-98.

ŠVEJDA, J. Knihovna B. Bolzana. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S.  169-172.