Č E C H Svatopluk

1846 - 1908

Český básník a prozaik

Praha: NK ČR - kolem 3000 sv.

Charakteristika: česká literatura, německé, ruské, francouzské spisy, učebnice, časopisy. Čeští autoři:  Heyduk, Jirásek,  Rais, Vrchlický, Mrštík V. a další. Světová beletrie, dějiny literatury, filozofie, přírodověda, encyklopedie, etnografie. Dedikace Sv. Hurbana Vajanského.

Literatura:

VACEK, J. Knihovna Svatopluka Čecha. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S. 146-148.