F R I Č Josef Václav

1829 - 1890

Český politik, novinář

Praha: KNM - 1659 sv., PNP -

Charakteristika: velké množství individualizovaných exemplářů, vpisky a poznámky, časopisy, brožury, vlastní Fričovy spisy a překlady. Fond doplňován i po r. 1890 pořadateli pozůstalosti (O. Zielecká). Knihy německé, francouzské, anglické i italské, ze slovanských jazyků kromě českých též polské, ruské a srbochorvatské. Katalogizováno r. 1963, katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu, před signaturou označení „J.V.Frič". Tištěný soupis s poznámkami o individualizaci publikací, další část knihovny uložena v PNP jako součást literární pozůstalosti.

Literatura:

KHEL, R.; JAKŠOVÁ, J. Knihovna Josefa Václava Friče: bibliografický soupis. Praha: Národní muzeum, 1965.

KHEL, R. Papír a knihovny. Poselství papíru. Praha : Karolinum 1999, s. 281-283.

KHEL, R. Cesty papírů. Poselství papíru. Praha : Karolinum 1999, s. 290-292.