H L A D K Ý Josef

13. 1. 1885 - 18. 2. 1960

Český nakladatel a tiskař, knihkupec, knižní umělec, sběratel, vydavatel knih pro mládež a překladové beletrie v Praze a bibliofiských tisků v Hranicích na Moravě, spoluzakladatel časopisu Bibliofil

Praha: KNM - 522 sv.

Charakteristika: knihovna zakoupena v letech 1968 a 1974, v r. 1978 dokoupen soubor grafiky. Zkatalogizováno, katalogizační lístky nezařazeny do Generálního jmennného katalogu, uloženy v krabici označené  "Menhart-Hladký".