H A A S E Bohumil

1765-1824

Český nakladatel, knihtiskař a vydavatel, zakladatel firmy, činný od r. 1798, tvůrce typografického měrného systému pro Rakousko

Praha: KNM - 84 sv.

Charakteristika a historie: knihy z celého 19. st., až na 7 svazků vše německy. Výjimečně i mladší či starší. Zbytek nakladatelské knihovny B. Haase a jeho následovníků (Ludvíka a Ondřeje), získáno darem v r. 1958. Přírůstková čísla z r. 1981; v lístkovém Generálním jmenném katalogu není zařazeno.