Ž I Ž K A Leoš Karel

1866 - 1969

Český spisovatrel, knihkupec a nakladatel

Praha: KNM - 140 sv.

Charakteristika a historie: knihovna obsahuje vlastní spisy K. Žižky, ročenky Spolku českých knihkupců a českou beletrii převážně 19. st. Pozůstalost předána v r. 1969. Zpracováno r. 1974, katalogizační lístky nejsou v Generálním katalogu.

Literatura:

ŠTĚPÁNOVÁ, D. Pozůstalosti nakladatelů a tiskařů ve fondu Knihovny NM. Rozpravy Národního techn. Muzea v Praze.  144, s. 29-30.