W R A N Ý  Vojtěch

1836 - 1902

Český lékař, mineralog a paleontolog, docent něm. univerzity v Praze

Praha: KNM - 3197 sv.

Charakteristika: lékařství, farmacie, zdravověda a lázeňství, téměř vše latinsky a německy, tisky 17. - 18 století. Dar z r. 1900 závětí, společně s mineralogickou sbírkou (drahé kameny). Uloženo na signatuře 10, katalogizační lístky v Generálním jmenném katalogu.